Mensen helpen hun verhaal te vertellen

In de loop der jaren heb ik parochies, bisdommen en individuele personen over de hele wereld getraind en gecoacht, van Nieuw-Zeeland en Australië tot de Verenigde Staten.

Ik vind het geweldig om mensen te helpen met het verwerkelijken van hun creatieve ideeën.